Hur jobbar en modern klassisk osteopat?

Modern klassisk osteopati har i dagsläget stor tillgång till modern resultatbaserad forskning och modern empirisk kunskap. Dessa ”sidor” sätts i relation och kombineras med den klassiska välbeprövade och mycket gott fungerande behandlingsmodellen – Klassisk osteopati.

Jag tar en noggrann anamnes (jag ställer frågor) som efterföljs av en kroppslig inspektion och undersökning av patientens hållning, sätt att gå, stå, och undvika sin ev. smärta. Olika rörelse-, ortopediska, neurologiska- och vaskulära tester används också för att jag skall få en förståelse om vad som påverkar patientens kropp negativt. Jag arbetar i första hand enbart med händerna på patientens kropp. Framför allt inom den klassiska osteopatin använder jag mig av de tre R´n (Rytm rutin rotation) för att låta patientens kropp till en början ”avslöja” och konfirmera från den tidigare undersökningen var problemområden är befästa. Det är här mitt sökande övergår till behandling. Delikat och precist utfört är detta ett mycket kraftfullt sätt att ha som behandlingsgrund.

Enkelt sagt jobbar jag med funktion, eller rättare sagt att finna ickefunktioner som påverkar patientens kropp negativt. Dessa tillstånd kan komma från bla olyckor och/eller förslitningar och kompenseras ofta av kroppen vilket många gånger resulterar i smärta och/eller nedsatt funktion. Detta begränsar patientens liv på ett oacceptabelt sätt. Här kommer min OSTEOPATISKT KLASSISKA syn och definition på osteopatin in med sina mjuka, välavvägda behandlingmetoder för att återställa kroppens dynamiska samspel. För mig är osteopatins kärna en behandlingsmodell i KLASSISK GRUNDPRINCIPIELLsyn, kombinerad med modern vetenskap och metodik. (En ”modern klassiker”) Principerna och målet är att patienten, i sin helhet, ska återta egen kompetent verksamhet över sina kroppssystem och själv kunna kontrollera dessa på väg mot och i optimal funktion.

En del definierar patientens ev patologiska tillstånd i symtom och orsak i sjukdom/sjukdomstillstånd eller indelningsgrupper. Det är en bra systematisk indelning som även vi osteopater använder. Osteopatin lägger också mycket vikt vid kroppens reaktionssvar och reaktionsval. Bla det sympatiska nervsystemet och dess yttranden. Då osteopatin är en manuell medicin, utan inslag av medicinering, blir dessa kriterier mycket viktiga för att kunna planera och utföra en god behandling. Alla kroppar är konstitutionellt sett olika med kombinationsvariationer från arv, miljö, upplevelser mm. Därför anser jag att alla har rätt till individuella behandlingsstrategier.