Vad är klassisk osteopati?

Osteopati är ett läkande och välbeprövat system i vilket osteopaten använder fysiska behandlingstekniker för att lossa på spänningar och restriktioner i kroppen. Detta för att skapa och uppmuntra strukturell och fysiologisk harmoni. Termen ”KLASSISK” myntades för att uttrycka det traditionella valet i dess holistiska approach till osteopatin. Någon kanske menar att en traditionell (klassisk) hållning inom osteopatin är föråldrad. Så är inte fallet.

Klassisk osteopati skiljer sig från den gängse osteopatiska praktiken idag. Men vad är det för skillnad? Jo, den skiljer sig i teknik och utförande, koncept och filosofi och det enorma användningsområdet. Alltså den stora möjligheten att behandla. En klassisk osteopat följer den klassiskt pionjära traditionen från de tidiga osteopaterna kombinerad med fördelen att ha tillgång till mer än ett helt århundrade av forskning och klinisk praktik.

Total Body adjustment

Med undantag för den behandling man ger vid akuta sjukdomsfall och vissa andra tillstånd, utfördes alltid de osteopatiska teknikerna under den generella behandlingens sköld. Många har idag totalt övergett den första stora principen inom osteopatin och utövaren är nöjd med att ge lokal behandling till det smärtsamma område som pekas ut av patienten. Ett sådant begränsat synsätt förnekar fullständigt den andra stora principen, nämligen integreringen av alla kroppens delar, anatomiskt, mekaniskt och fysiologiskt. Detta är ett stort misstag, en lokal störning måste få den rätta relationen till en harmonisk kropp om patientens tillstånd skall kunna lösas och bli till ett bestående resultat. Termen ”generell behandling” har diskuterats mycket och senare fått ge vika för den s.k. ”specifika tekniken”, som är helt anatomisk och den bryr sig inte om kroppsmekaniken och dess funktion. Att ge generell behandling upplevdes som enformig och ledde ofta till att man inte koncentrerade sig så mycket på de finare manipulativa greppen. Därför övergav man den gamla termen och kallade det för ”body adjustment”. Sanningen är den, att generell behandling, body adjustment, helhetsbehandling eller vad man nu vill kalla det är själva fabrikanten av vår manipulation och kräver all vår uppmärksamhet hela tiden. Den använder lång hävstångsteknik, som berör alla vävnader i samspel med specifika insatser, där det behövs. Denna metod är rutinartad med flit för att försäkra sig att inget förbises i diagnosen, dessutom återskapar detta den rytm, som så ofta saknas hos patienten.

Extremitetens hävstång är kraftfull och involverar alla muskler som fäster mot ryggraden och bäckenet, ändå är effekten mjuk och avslappnande. Syftet är att återställa den inre miljön och därigenom förse kroppen med det, som är lämpligt för att lesionen skall läkas. Utan en sådan förberedelse begränsas den goda effekten av tillrättaläggandet och resultatet blir dessutom kortlivat; faktum är att Total body adjustment i många fall är tillräckligt för att naturen skall kunna läka utan lokalt- eller specifiktarbete. Men kanske är det allra viktigste argumentet för denna traditionella teknik de långsiktiga effekterna, som är stabila och motståndskraftiga mot stress. Slutligen skall det också sägas att fastän tekniken är avspänd och fri så måste den vara precis och noggrann i utförandet.

Total body adjustment hämtar riktning och förklaring i de 10 stödorden: Routine, Rhythm, Rotation, Mobility, Motility, Articular integrity, Coordination, Correlation, Stabilization samt Mechanical law