Hur många behandlingar krävs?

Det går inte att direkt säga antalet behandlingar som krävs för varje enskild patient. Det beror på vilken typ av skada patienten har och även till stor del på både yttre omständigheten (bla möjligheten att avlasta, träna, förändra arbets- eller hemsituation) och inre omständigheter (bla motivation, förmåga att bryta negativa mönster, fysisk och psykisk status). Ofta kategoriseras olika diagnoser med en viss tids läkning och prognos. Vad man ofta inte räknar med är att alla vävnader har olika kvalitéer, brett skilt från person till person, vilket i alla högsta grad påverkar läkningen och då också vägen mot ett gott hälsotillstånd.

Exempel: Smärta i en fot. Man kan behandla några ben i foten under 2-3 behandlingar och patienten känner sig färdigbehandlad, smärtan reducerad/borta och ökad rörelseförmåga/stabilitet uppnås. MEN hittills har man troligt inte nått orsak eller kompensationer till den tidigare smärtande eller funktionssvaga foten. Man vill alltså fortsätta behandla patienten i sin helhet för att nu nå dessa störningar. Syftet är som förstått att minimera möjligheten för problemet att återkomma. Märk här hur man nu har breddat synen på PATIENTEN. Man ser alltså inte enbart en fot! Från den enskilda foten, till ex bäcken-ländrygg, höftleder och dess muskler via knän, en kompensatorisk organstörning (som alla kan ger en neurologisk kaskad av felaktig information) med vidhängande fascior som sträcker sig upp mot inre bröstkorgen vilket i sin tur avger en stress mot högre strukturer och bla stör ut det biomekaniska förhållandet i nacken. Detta kan lätt predisponera för andra problem i dess väg och nya symtom, till synes ”oförklarliga”, kan efter en tid visa sig.

Här höjer jag varningens finger: Avsluta inte en behandlingsserie för snabbt.

Självklart är det patientens val som styr antalet behandlingar men de flesta på vår inrådan lyder rådet att ”överlappa okey-känslan” i kroppen för att i så stor mån som möjligt reducera återfall. Här kan och ska du absolut prata med din osteopat om just ditt problem, undersökas och få en bedömning.