Vad är osteopati?

Osteopati är en officiellt erkänd primär och sekundär behandlingsform. En manuell medicin baserad på den amerikanska grundaren Dr Andrew Taylor Still´s (1828-1917) kliniska erfarenheter och upptäckanden som klargjorde den viktiga länken mellan kroppens struktur och dess funktion. Jag fokuserar min behandling på kroppens neuro-muskelo-skeletala system, dess organsystem och vidare dess omgivande mjukdelar (soft tissues). Osteopati är inte en teknik utan ett sätt att se och förhålla sig till kroppens störningar och dess stödjanden. Behandlingsformen är relativt mjuk och vördnadsfull gentemot patienten och upplevs omhändertagande. Jag ser till patientens helhet (och inte bara symtom) för att stödja kroppen till förändring/läkning och sätter patientens självläkande och reglerande förmåga i centrum. A.T. Stills synsätt grundade sig på tre principer som än idag gäller i högsta grad. Kroppen är en enhet. Kroppen är kapabel till självläkning, självreglering och bevarandet av hälsa. Struktur och funktion relaterar.

Osteopatin är ett oändligt kunskapsområde där det finns flera olika inriktningar att vidareutvecklas inom och ska eller kan inte förväxlas eller samställas med kiropraktik, naprapati eller sjukgymnastik.

Många menar att Osteopatin är ett komplett system av läkande medans andra menar att den endast gott nog fyller ”kotknackarfunktionen”. Jag menar att den osteopatiska filosofin inte har några begränsningar och kan appliceras som en primär, sekundär eller komplementär behandlingsform utefter behov. Den osteopatiska filosofin är varken svår, farlig eller osann. Den är endast logisk och följer fullständigt kroppens anatomi och fysiologi. (Struktur och funktion relaterar).